ویژگی های شاخص

محافظت موتورهای توربوشارژ در مقابل پدیده احتراق زودرس در دور پایین (LSPI)

پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی و در نتیجه افزایش طول عمر روغن موتور

مؤثر بر کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش اثرات محيط زيستی

كاهش تشكيل رسوب و لجن در دماهای بالا به منظور جلوگيری از كاهش قدرت موتور

سياليت عالی در دماهای پايين و در نتيجه افزایش طول عمر موتور

موارد استفاده

خودرو های نسل جدید

موتور های توربوشارژ

Cooling Engine Temperiture

بسته بندی

پرتکس اویل این محصول را با بسته بندی های زیر ارائه می دهد. مشاهده جعبه

چهار عدد ظرف پلاستیکی 5 لیتری (داخل کارتن)

چهار عدد ظرف پلاستیکی 4 لیتری (داخل کارتن)

آزمون روش آزمون نتیجه
گرید: SAE 5W-30 5W-30
شاخص (Index) TBR 170
سطح کیفیت: API SP SP
گرانروی در دمای: 40C TBR 63
گرانروی در دمای: 100C 9.5-12.5 11.5
نقطه اشتغال (Flash point) MIN200 210
نقطه ریزش (Pour Point) MIN-33 39-
عدد قلیایی کل: MG KOH/g  ( TBN) MIN6 8.5