شرکت پرتکس اویل عامل فروش فعال در سراسر ایران می پذیرد

بازرگانی میرزایی / تبریز

آقای حسن میرزایی

آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان رسالت رو به روی مجتمع فلزکاران جنب نمایندگی ایران خودرو، نیک کار

04134475560

09146663654

بازرگانی نیکفر/ مراغه

آقای علی نیکفر

آذربایجان شرقی، مراغه، کمربندی شرقی باالتر از پمپ بنزین کریمی جنب پل رو گذر

04137278939

09141203575

بازرگانی الحسینی/ قم

آقای امیر الحسینی

قم، بلوار شهید کریمی خیابان شهید عبد الصالح زارع خ خیبر پالک 159

03133878131

09133037328

بازرگانی داوری/ اصفهان

آقای مرتضی داوری

اصفهان، خ امام خمینی خ امام حسین پالک 104

03133861792

09197578900

بازرگانی عمارتی/ مشهد

آقای مهدی عمارتی

خراسان رضوی، مشهد، خ آزادی بین آزادی 129 و 131 فروشگاه فیلتر کاج

05136512370

09129168540

بازرگانی جامی/ تربت جام

آقای محمود جامی

خراسان رضوی، تربت جام بلوار امام خمینی، امام خمینی 51 نبش خ بدر شرکت سیال پیشرو ایرانیان

05152531717

09155283728

بازرگانی شریفی/ کرج

آقای خلیل شریفی

کرج ، جاده قزل حصار بعدازخط راه آهن روبه روی پمپ بنزین خ پارس النه بتن پالک 15

02633329970

09121697421

بازرگانی دوستی/ زنجان

آقای بهروز دوستی

زنجان، خیام شرقی فروشگاه آذرخش پالک 754

02433327214

09109710331

بازرگانی پخش بارو/ شیراز

آقای امین قانع

شیراز، بلوار نصر، خیابان کسری جنب پمپ بنزین کانادا( سمت چپ درب اول)

07137306462

09179125200

بازرگانی پخش بارو/ بوشهر

آقای مجتبی غضنفری

بوشهر، خیابان جمهوری اسالمی جنب تراشکاری دقت آبادان مغازه برادران غضنفری

07733326199

09171710065

بازرگانی برجسته/ امل

آقای وحید برجسته

مازندران، آمل، خیابان امام رضا بین رضوان 63 و 65 پالک 1010

01143237014

09114413144

بازرگانی پورالهایی/ اهواز

آقای رضا پورالهایی

خوزستان، اهواز،کوه انقالب بلوار انقالب بین خ زینب و سروش فروشگاه پو رالهایی

06113791711

09163116023

بازرگانی گیل روانکار/ رشت

آقایان جواد فلیحی/عبدالرضا انصاری

گیلان، رشت، بلوار احمد زاده، نبش کوچه سوسن(شرکت گیل روانکار)

01332851831

09129743998

بازرگانی رجبی/ ابادان

آقای ناصر رجبی

خوزستان، آبادان، خیابان کریمی، کوچه بهبهانی پلاک 20

061532220634

09163303089

بازرگانی سلطانی/ همدان

آقای مهدی سلطانی

همدان، بلوار ملت رو به روی راهنمایی رانندگی فروشگاه راد

08132672004

09181118382